torsdag 22 mars 2012

Sigbrit Swahn prisad


Välkänd för de flesta Proustianer, bl.a. genom sina böcker om Proust, tillika medlem i Marcel Proust-sällskapet, professor emerita Sigbrit Swahn, har tilldelats årets Uno Lindgrens pris "för att med forskning och litteraturkritik utmärkt av lärdom och skarpsinne, ha främjat svensk-franska kulturkontakter". Prissumman är 50 000 kr. Priset delades ut ur kungens hand den 20 mars vid en ceremoni på Riddarhussalen i Stockholm. Det är Kungliga Vitterhetskademien som föreslår pristagare. Franska intellektuella i tid och otid under 1900-talet är Sigbrit Swahns senaste arbete och snart finns det i tryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar