måndag 25 november 2019

Jörgen Gassilewski om Tiden och rummet

Författaren Jörgen Gassilewski gästar Marcel Proust-sällskapet och talar om Tidens och rummets dimensioner hos Proust.

"Tid och rum vidgas (hos Proust), skriver Jörgen Gassilewski, "på ett tidigare oanat sätt och tycks ibland byta plats. I slutet av sviten knyts de båda storheterna samman i en till synes oförenlig syntes. Jag har gjort ett försök att närläsa de inledande och avslutande sidorna i På spaning efter den tid som flytt för att på så vis spåra mekanismerna bakom denna hisnande vidgning respektive sammandragning av de tidsliga och rumsliga elementen - mekanismer som gör Marcel Prousts unikt mångdimensionella berättelsestruktur möjlig."

Jörgen Gassilewski debuterade med diktsamlingen Du och har därefter gett ut en rad kritikerrosade verk. 2006 blev hans roman Göteborgshändelserna Augustprisnominerad och 2017 nominerades han åter till Augustpriset för romanen Hastigheten.

Tid: Lördagen den 7 december kl. 13:00
Plats: Konstakademiens hörsal, plan 2, Fredsgatan 12, Stockholm. Tillgängligare entré med hiss finns på Jakobsgatan 27 C. Närmaste tunnelbana är Kungsträdgården respektive T-Centralen.
Inträde: 50 kr för medlemmar, 80 kr för icke medlemmar.


måndag 28 oktober 2019

Proust som teater på Konstakademien


Tidigare i år satte Orionteatern upp en bejublad dramatisering av På spaning efter den tid som flytt i regi av Maja Salomonsson. Såväl hela handlingen som verkets alla centrala figurer gestaltades på tre timmar av en enda skådespelare, Nina Jeppsson.

Lördagen den 9 november kl. 13.00 har vi glädjen att bjuda på en föreställning som är specialgjord för Marcel Proust-sällskapets medlemmar där Nina Jeppsson spelar upp valda scener ur pjäsen. Dessutom kommer sällskapets styrelseledamot Magnus Halldin att hålla ett samtal med henne före föreställningen.

Evenemanget äger rum i Konstakademiens hörsal (plan 2) på Fredsgatan 12. En alternativ ingång finns på Jakobsgatan 27 C för den som behöver använda hiss. Närmaste tunnelbana till Konstakademien är Kungsträdgården och T-Centralen. Ett flertal bussar stannar även Tegelbacken och vid Karl XII:s torg.

Inträde medlem: 100 kr
Icke medlem: 150 kr

Betalning sker med kontanter eller via swish och det kommer att finnas lindblomste, madeleinekakor, vin, kaffe och smörgåsar att köpa i kaféet.

fredag 13 september 2019

Fenomenologi och balett

Mer verklig än verkligheten är titeln på Lovisa Andréns föreläsning om den franske filosofen Maurice Merlau-Ponty och hans läsning av Proust. Denne fenomenolog såg en latent filosofi i Prousts verk; en filosofi som undersöker hur den levda världen blir verklig för oss när vi skapar språkliga uttryck för den. Lovisa Andrén är fil dr i filosofi och disputerade på avhandlingen "Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendahl".

Tid: Lördagen den 5 oktober kl. 13.00 
Plats: Konstakademiens hörsal (plan 2) på Fredsgatan 12.
Alternativ ingång finns på Jakobsgatan 27 C för den som behöver använda hiss. Närmaste tunnelbana till Konstakademien är Kungsträdgården och T-centralen. Ett flertal bussar stannar även vid Tegelbacken och vid Karl XII:s torg.

Inträde medlem: 50 kr
Icke medlem: 70 kr
Betalning sker med kontanter eller via swish och det kommer att finnas vin, kaffe och
smörgåsar att köpa i kaféet.


Maurice Merlau-Ponty (1908-61) 


I samarbete med Dansmusei vänner bjuder vi lite senare i månaden in till Dansmuseet för filmvisning av den franske koreografen Roland Petits balett Proust ou Les intermittences du Coeur: "Proust eller kärlekens växlingar". Det är en föreställning i två akter och tretton tablåer som framförs av Franska nationalbaletten i en inspelning från 2007, med musik av Hahn, Saint-Saëns, Debussy, Franck, Beethoven och Wagner. Balettens längd är en timme och fyrtiotvå minuter. Filmen introduceras av Peter Stenson, fil kand i dansvetenskap och medlem i såväl Marcel Proust-sällskapet som Dansmusei vänner.

Tid: Tisdagen den 22 oktober kl. 18:00
Plats: Dansmuseet, Drottninggatan 17

OSA senast den 15 oktober till lotta.zacharias@comhem.se eller 070-759 08 35. Skriv gärna i ämnesraden: DMV 22 oktober.

Närmaste tunnelbana eller busstation till Dansmuseet är T-centralen.

Inträde medlem: 50 kr
Icke medlem: 70 kr
Betalning sker med kontanter eller via swish.


Ur Roland Petits balett
fredag 19 april 2019

Om Proust och Fortuny på Konstakademien”Är det deras historiska karaktär eller snarare det faktum att var och en av dem är unik, som förlänar dem en sådan egenart att attityden hos den kvinna som bär dem medan hon väntar på en eller samtalar med en får en utomordentlig betydelse, som om denna dräkt varit resultatet av långvarigt övervägande och som om detta samtal lösgjorde sig från det vanliga livet likt en romanepisod?” 
Så lyder bara en av de många referenser till modeskaparen Fortunys kreationer som finns i På spaning efter den tid som flytt. Vem var Mariano Fortuny (1871-1949), den spanske modeskaparen som levde i Palazzo Fortuny i Venedig och som på sin tid förestod ett av Europas mest berömda modehus? Kom och lyssna på Lars Fuhre, ledamot i Marcel Proust-sällskapets styrelse, creative director och lektor vid Beckmans designhögskola, som berättar om denne mångbegåvade upphosvman till mytiska material. Medverkar gör också Susanne Beskow, grundare av modeföretaget Van Deurs, som berättar om Fortunys berömda plisseringsteknik.

Tid: Lördagen den 11 maj, kl. 13.
Plats: Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 2 i Stockholm, plan 2. Alternativ ingång med hiss: Jakobsgatan 27 C.
Entré: 50 kr (medlem), 80 kr (icke medlem).

torsdag 7 mars 2019

Årsmöte den 23 mars med föredrag
Här ligger hovmästarens vita vantar på vänt i Camondopalatsets köksregioner
Alla medlemmar har fått kallelse till årsmöte 2019 som äger rum lördagen den 23 mars kl. 14, på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, Hedénsalen, plan 4. Föredragningslistan har mejlats respektive skickats ut. Efter årsmötet håller Marcel Proust-sällskapets förra ordförande Harriet Svensson föredrag på temat: Marcel Proust, Parc Monceau och familjen de Camondo. Vill du gå på mötet och föredraget men inte är medlem är det enkelt att bli det: betala in årsavgiften på 250 kronor på plusgiro 431 4901-2. Skriv ditt namn på inbetalningen! Viktigt så vi kan identifiera medlemskapet!

Familjen de Camondo har en fascinerande historia som lever vidare i ett mycket sevärt museum beläget vid Parc Monceau i Paris, ett privatpalats som stod färdigt 1914, inspirerat till stilen av Petit Trianon i Versailles. Familjen Camondo var ättlingar till sefardiska judar som grundade en bank i Italien och blev adlade de Camondo av Victor Emanuel för sitt ekonomiska stöd till enandet av Italien. Kusinerna Isaac och Moïse var skickliga samlare. Den senares stora intresse var franskt 1700-tal och en förnäm samling av detta århundrades konst och konsthantverk kan följaktligen beses i palatset, som också har bevarat köket och personalmatsalen, ett slags fransk version av Downton Abbey. Familjen gick dock ett hjärtskärande öde till mötes. Kom och lyssna på Harriet Svenssons berättelse!

fredag 1 februari 2019

Salong på HallwylskaTedrickande sällskap, målning av Jan Josef Horemans från Hallwylska museet.
Välkommen på salong på Hallwylska palatset! Ingrid Svensson, tidigare ordförande i Marcel Proust-sällskapet, talar om sin senaste bok Ett magiskt rum. Salonger i sekelskiftets Paris. Den handlar särskilt om de kvinnliga författare, förläggare, bokhandlare och konstkännare som sökte sig dit och påverkade epoken med sina inflytelserika salonger: Gertrude Stein, Natalie Clifford Barney, Adrienne Monier och Sylvia Beach. I detta samarbete med Hallwylska museet, som går av stapeln i en av palatsets vackra salonger, erbjuder Proustsällskapet två alternativa tillfällen:

Onsdagen den 20 februari kl. 17.30
eller
Onsdagen den 27 februari kl. 17.30

Obligatorisk föranmälan till sällskapets sekreterare Maria Kronberg via e-post, miakrrg@gmail.com, eller telefon 070 173 09 32, ange vilket datum du vill gå. Hallwylska palatset finns på Hamngatan 4 i Stockholm.