fredag 17 april 2020

Musikalisk Prousthöst 2020 i Cabourg-BalbecEtt rum med utsikt. Grand Hotel i CabourgLåt oss hoppas att vi går en befriad kulturhöst till mötes efter Coronakarantänen. Det gör i alla fall det franska sällskapet Les amis de Vinteuil som nu har färdigställt programmet för den femte säsongen av Les Journées Musicales Marcel Proust. Sedan 2016 har de arrangerat denna musikaliska, litterära och konstnärliga begivenhet runt teman hos Proust. Det är som vanligt planerat att äga rum i höst, närmare bestämt den 2, 3 och 4 oktober, på Grand Hotel i Cabourg, romanens Balbec. Temat för i år är La Belle Epoque och det kommer att kretsa en hel del kring Gustav Mahler och John Ruskin. Man kan också följa med på guidat besök till Edouard Vuillards ateljé i Amfreville som Proust besökte, lyssna till föredrag om bland andra "hedersgästerna" Mahler och Ruskin och så förstås uppleva högklassiga konserter med musik av Mahler, Couperin, Debussy, Ravel, Beethoven, Schönberg, Fauré med flera, likväl som franska chansoner från tiden.

Läs mer och se programmet i dess helhet på Les amis de Vinteuils hemsida.

Fotnot: Vinteuil, är en fiktiv gestalt skapad av Proust. Känd som en anspråkslös pianolärare i sin hemtrakt men i Paris berömd kompositör.

onsdag 8 april 2020

Prousts essä om Flauberts "stil" nu på svenskaNu finns för första gången på svenska Marcel Prousts briljanta essä Om Flauberts stil som ursprungligen publicerades 1920. Översättningen är gjord av Maria Kronberg och Jan Stolpe och ges ut av Marcel Proust-sällskapet i formgivning av Lars Fuhre. Du beställer den enkelt genom att mejla Proustsällskapets ordförande Emi-Simone Zawall:


Priset är 120 kr. inkl. porto.

Beloppet swishas till Proustsällskapet: 1231 826 809

Är du redan medlem i Marcel Proustsällskapet ingår boken i medlemskapet och kommer till dig automatiskt per post. Den som blir medlem nu, se hur du gör i kolumnen till höger, får också boken tillsänd sig.

Är Flaubert en dålig författare? 1920 utlöser frågan en debatt bland franska intellektuella. Marcel Proust är vid denna tid försjunken i skrivandet av "På spaning efter den tid som flytt", men diskussionen får honom att lägga arbetet åt sidan för att författa en svarsartikel med rubriken "Om Flauberts stil". Där formulerar han ett försvar inte bara för Flaubert, som han menar har skapat en "ny världsåskådning", utan också för sin egen livs- och litteratursyn.
lördag 18 januari 2020

Mikael van Reis om musiken hos Proust

En smärta i frasens leende är rubriken på Mikael van Reis föredrag som inleder vårens Proustsäsong 2020. Mikael van Reis är författare och litteraturvetare och har varit verksam på Göteborgspostens kulturredaktion i 25 år. Hans senaste bok är Den siste poeten. En essä om Paul Celans aska. Så här beskriver han sitt föredrag:

"Den tjugofemårige Samuel Becket hävdade 1931 att musiken är katalysatorn i Prousts verk. Hur förhåller sig musiken i romanen till tid och minne? Det finns en tid före tiden, ett fall in i tiden och en minnets tid inuti tiden. Kan man föreställa sig Proust som en öronmänniska i sovrummets ekokammare?"

Tid: Lördagen den 8 februari, 2020, kl. 13.
Plats: Konstakademiens hörsal, plan 2, Fredsgatan 12, Stockholm. Alternativ ingång med hiss finns på Jakobsgtan 27 C. T-bana: T-centralen eller Kungsträdgården.
Entré: 50 kronor för medlemmar, 80 kronor för övriga.Kontant eller Swish.

Läs mer om Konstakademiens verksamhet.

Det är dags att betala medlemsavgiften för Marcel Proust-sällskapet 2020. Enklast är att swisha årsavgiften på 250 kronor till 1231826809, eller sätt in beloppet på postgiro 431 4901-2. ANGE NAMN OCH FÖR NYA MEDLEMMAR E-POSTADRESS.

måndag 25 november 2019

Jörgen Gassilewski om Tiden och rummet

Författaren Jörgen Gassilewski gästar Marcel Proust-sällskapet och talar om Tidens och rummets dimensioner hos Proust.

"Tid och rum vidgas (hos Proust), skriver Jörgen Gassilewski, "på ett tidigare oanat sätt och tycks ibland byta plats. I slutet av sviten knyts de båda storheterna samman i en till synes oförenlig syntes. Jag har gjort ett försök att närläsa de inledande och avslutande sidorna i På spaning efter den tid som flytt för att på så vis spåra mekanismerna bakom denna hisnande vidgning respektive sammandragning av de tidsliga och rumsliga elementen - mekanismer som gör Marcel Prousts unikt mångdimensionella berättelsestruktur möjlig."

Jörgen Gassilewski debuterade med diktsamlingen Du och har därefter gett ut en rad kritikerrosade verk. 2006 blev hans roman Göteborgshändelserna Augustprisnominerad och 2017 nominerades han åter till Augustpriset för romanen Hastigheten.

Tid: Lördagen den 7 december kl. 13:00
Plats: Konstakademiens hörsal, plan 2, Fredsgatan 12, Stockholm. Tillgängligare entré med hiss finns på Jakobsgatan 27 C. Närmaste tunnelbana är Kungsträdgården respektive T-Centralen.
Inträde: 50 kr för medlemmar, 80 kr för icke medlemmar.


måndag 28 oktober 2019

Proust som teater på Konstakademien


Tidigare i år satte Orionteatern upp en bejublad dramatisering av På spaning efter den tid som flytt i regi av Maja Salomonsson. Såväl hela handlingen som verkets alla centrala figurer gestaltades på tre timmar av en enda skådespelare, Nina Jeppsson.

Lördagen den 9 november kl. 13.00 har vi glädjen att bjuda på en föreställning som är specialgjord för Marcel Proust-sällskapets medlemmar där Nina Jeppsson spelar upp valda scener ur pjäsen. Dessutom kommer sällskapets styrelseledamot Magnus Halldin att hålla ett samtal med henne före föreställningen.

Evenemanget äger rum i Konstakademiens hörsal (plan 2) på Fredsgatan 12. En alternativ ingång finns på Jakobsgatan 27 C för den som behöver använda hiss. Närmaste tunnelbana till Konstakademien är Kungsträdgården och T-Centralen. Ett flertal bussar stannar även Tegelbacken och vid Karl XII:s torg.

Inträde medlem: 100 kr
Icke medlem: 150 kr

Betalning sker med kontanter eller via swish och det kommer att finnas lindblomste, madeleinekakor, vin, kaffe och smörgåsar att köpa i kaféet.

fredag 13 september 2019

Fenomenologi och balett

Mer verklig än verkligheten är titeln på Lovisa Andréns föreläsning om den franske filosofen Maurice Merlau-Ponty och hans läsning av Proust. Denne fenomenolog såg en latent filosofi i Prousts verk; en filosofi som undersöker hur den levda världen blir verklig för oss när vi skapar språkliga uttryck för den. Lovisa Andrén är fil dr i filosofi och disputerade på avhandlingen "Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendahl".

Tid: Lördagen den 5 oktober kl. 13.00 
Plats: Konstakademiens hörsal (plan 2) på Fredsgatan 12.
Alternativ ingång finns på Jakobsgatan 27 C för den som behöver använda hiss. Närmaste tunnelbana till Konstakademien är Kungsträdgården och T-centralen. Ett flertal bussar stannar även vid Tegelbacken och vid Karl XII:s torg.

Inträde medlem: 50 kr
Icke medlem: 70 kr
Betalning sker med kontanter eller via swish och det kommer att finnas vin, kaffe och
smörgåsar att köpa i kaféet.


Maurice Merlau-Ponty (1908-61) 


Ur Roland Petits balett

I samarbete med Dansmusei vänner bjuder vi lite senare i månaden in till Dansmuseet för filmvisning av den franske koreografen Roland Petits balett Proust ou Les intermittences du Coeur: "Proust eller kärlekens växlingar". Det är en föreställning i två akter och tretton tablåer som framförs av Franska nationalbaletten i en inspelning från 2007, med musik av Hahn, Saint-Saëns, Debussy, Franck, Beethoven och Wagner. Balettens längd är en timme och fyrtiotvå minuter. Filmen introduceras av Peter Stenson, fil kand i dansvetenskap och medlem i såväl Marcel Proust-sällskapet som Dansmusei vänner.

Tid: Tisdagen den 22 oktober kl. 18:00
Plats: Dansmuseet, Drottninggatan 17

OSA senast den 15 oktober till lotta.zacharias@comhem.se eller 070-759 08 35. Skriv gärna i ämnesraden: DMV 22 oktober.

Närmaste tunnelbana eller busstation till Dansmuseet är T-centralen.

Inträde medlem: 50 kr
Icke medlem: 70 kr
Betalning sker med kontanter eller via swish.