söndag 30 december 2012

En sparris av Manet från 1880
I anslutning till utställningen Det moderna livet - fransk 1800-tal på Nationalmuseum arrangerades en Proust-kväll den 20 november där några ledamöter ur sällskapets styrelse högläste utvalda avsnitt ur På Spaning efter den tid som flytt till ett bildspel av målningar som  har anknytning till romanen.


lördag 27 oktober 2012

Proustcitatet

"De ting man brukar tala om i skämtsam ton är i regel just de som bekymrar en men som man inte vill låtsas om att man är bekymrad för; kanske hoppas man dessutom omedvetet att just den människa man talar med inte skall tro att det man skämtar om är sant."

 Ur Den fångna, pocketupplagan s. 29

torsdag 25 oktober 2012

Humorn hos Proust

Den 20 oktober 2012, på höstens första medlemsträff, talade författaren Kaj Falkman underhållande och upplysande om humorn hos Proust. Som den före detta ambassadör han är tog han upp Norpois, hos Proust en företrädare ur diplomatkåren, och dennes uttrycksförmåga som är så "diplomatisk" att hans ytterst välavvägda fraser till slut inbördes utesluter varandra. Olika komiska episoder i På spaning belystes, till exempel de med och mellan hertigen och hertiginnan de Guermantes som avslöjar sällskapsliv och äktenskap med bitande humor. Falkman talade vidare om Prousts känsla för både överdrifter och underdrifter, och kom också in på ett av romanverkets stora teman: kärleken och dess besvikelser. T.ex. den när den första kyssen löses upp i berättarens frustration över hur näsorna är i vägen.

söndag 25 mars 2012

Jean Santeuil - en roman?


Hans-Roland Johnsson, fil.dr, forskare i franska och kulturskribent i bl.a. Svenska Dagbladet, talade under rubriken Proust förspaning: Jean Santeuil på sällskapets årsmöte 2012 den 24 mars. Detta ungdomsverk gavs aldrig ut under Prousts levnad utan först på 1950-talet. Johnsson talade om både likheter och skillnader mot På spaning och framhöll att Jean Santeuil har både brister och förtjänster som inte återfinns i det mogna berömda verket. Det är inte att betrakta som en roman, i egentlig mening, mera som ett verk bestående av olika fragment. Proust börjar också Jean Santeuil både stilenligt och följdriktigt med meningen: Är detta en roman? Här kan du läsa Hans-Roland Johnsson understreckare om "romanen".

torsdag 22 mars 2012

Sigbrit Swahn prisad


Välkänd för de flesta Proustianer, bl.a. genom sina böcker om Proust, tillika medlem i Marcel Proust-sällskapet, professor emerita Sigbrit Swahn, har tilldelats årets Uno Lindgrens pris "för att med forskning och litteraturkritik utmärkt av lärdom och skarpsinne, ha främjat svensk-franska kulturkontakter". Prissumman är 50 000 kr. Priset delades ut ur kungens hand den 20 mars vid en ceremoni på Riddarhussalen i Stockholm. Det är Kungliga Vitterhetskademien som föreslår pristagare. Franska intellektuella i tid och otid under 1900-talet är Sigbrit Swahns senaste arbete och snart finns det i tryck.

måndag 23 januari 2012

Läs Proust tillsammans med andra


Att läsa På spaning efter den tid som flytt tillsammans med andra gör läsupplevelsen ännu roligare och mer stimulerande. Inte minst för att var och en läser Proust på individuella sätt och fastnar för och fascineras av olika saker. Det finns flera läsecirklar som är igång inom sällskapet och nu kan du som är intresserad av att läsa i grupp anmäla dig till att vara med när nästa läsecirkel startar från första meningen: "Länge hade jag för vana att gå tidigt till sängs ..." till sista meningen i volym sju, cirka tretusen sidor senare. Det är vanligt förekommande att man läser mellan 50 och 100 sidor till varje träff så det brukar ta några år innan man är klar. Hur det hela ska gå till bestämmer deltagarna i läsecirkeln tillsammans. Om du vill anmäla ditt intresse så mejla sällskapets sekreterare Maria Kronberg eller ordförande Peter Stenson. Mejladresser finns längst ner i högra spalten här på hemsidan. Har du frågor så ring Peter Stenson på 070 201 58 66.
Välkommen till en läsupplevelse för livet!

Bilden visar sista manussidan av Den återfunna tiden, sjunde och sista delen av På spaning efter den tid som flytt, med Marcel Prousts alla korrändringar.

lördag 21 januari 2012

Om Proust

"Många hittar först efterhand fram till Proust. De har sökt en läsning som inte tar slut samma dag utan erbjuder något att återvända till nästa dag. Så går tiden och man får samtidigt en tidlös värld att leva i, som kan fördjupa den dagliga rutinen."
Ur Sigbrit Swahns En väg till Proust

tisdag 17 januari 2012

Lästips


En insiktsfull och inspirerande följeslagare genom läsningen av På spaning är Roger Shattuck som genom Proust's Way har skapat både en introduktion för förstagångsläsaren och nya infallsvinklar för "proustianen". Här ett citat av Shattuck om Prousts dubbla berättar-jag: ... the double I of Proust's narrative help create the novel's gently mocking tone. Marcel and the Narrator form a contrasting pair like comic and straight man - clown et auguste. Either one without the other would not hold our attention for long. Together they combine innocence and wisdom. The jokes are on Marcel, told by his alter ego, the Narrator, looking back on his former self.

måndag 16 januari 2012

Proustcitatet

" ... upplystes rummet från stund till annan av ett vackert flickleende, detta som är både dagarnas och kvällarnas mångfaldigt gnistrande prydnad. Man minns en atmosfär därför att där funnits leende flickor."
Ur Gunnel Vallquists översättning av Den fångna, s. 261 (pocketupplagan).