lördag 2 februari 2013

Ny bok av Sigbrit Swahn


Under hela 1900-talet har Marcel Proust på olika sätt varit aktuell i litteraturdebatten. Ordet ”intellektuell” fick sin betydelse under 1800-talets sista år i samband med Dreyfusaffären, då författare och skribenter startade en namninsamling som stöd för Dreyfus, de intellektuellas lista. Ledande var Zola med sin brandartikel ”Jag anklagar” och Marcel Proust, författaren till På spaning efter den tid som flytt. Sedan dess har de intellektuella spelat en stor roll i fransk debatt med en rad författare, filosofer och debattörer som Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss m.fl. De intellektuellas roll går Swahn igenom i denna spännande framställning, som sträcker sig in på 2000-talet. Dessa tidiga intellektuella fick lärjungar och deras tankar fördes vidare. Proust och hans stora verk utgör en grundsten i detta arv och denna idédebatt. De ämnen som är på tapeten är ständiga. Swahn diskuterar idéströmningar och enskilda personer. Sigbrit Swahn är professor emerita i Uppsala, författare och kritiker.

Den berömda Bernhardt

En ung Sarah Bernhardt porträtterad av Nadar
Willmar Sauter, professor emeritus i teatervetenskap, gästade Proustsällskapet den 26 januari och talade om teaterlegenden Sarah Bernhardt. Denna formidabla skådespelerska kreerade över 130 roller, firades i Paris, London, i USA, Latinamerika och Australien. Och hon har också namngett en härlig chokladbiskvi (i alla fall i Sverige, troligen bara här). Vad var det som gjorde henne så speciell? Till och med den skeptiske Marcel Proust fångades av henne och har beskrivit henne dels under hennes egna namn dels genom den fiktiva skapelsen Berma i På spaning. I det fängslande föredraget analyserade Willmar Sauter hennes konstnärskap ur olika teaterteoretiska synvinklar men beskrev också allt det i tiden som gynnade den enastående karriären: den moderna pressen, de moderna färdmedlen som ånglok och ångbåtar och teaterfascinationen.

Ett litet PS: Efter att detta skrevs har jag hittat att Sarah Bernhardt-biskvier inte endast är ett svenskt fenomen. På nätet kan man hitta recept av Martha Stewart som beskriver kakorna som "as multilayered as their namesake": Sarah Bernhardt Cookies
Peter