söndag 25 mars 2012

Jean Santeuil - en roman?


Hans-Roland Johnsson, fil.dr, forskare i franska och kulturskribent i bl.a. Svenska Dagbladet, talade under rubriken Proust förspaning: Jean Santeuil på sällskapets årsmöte 2012 den 24 mars. Detta ungdomsverk gavs aldrig ut under Prousts levnad utan först på 1950-talet. Johnsson talade om både likheter och skillnader mot På spaning och framhöll att Jean Santeuil har både brister och förtjänster som inte återfinns i det mogna berömda verket. Det är inte att betrakta som en roman, i egentlig mening, mera som ett verk bestående av olika fragment. Proust börjar också Jean Santeuil både stilenligt och följdriktigt med meningen: Är detta en roman? Här kan du läsa Hans-Roland Johnsson understreckare om "romanen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar