måndag 23 januari 2012

Läs Proust tillsammans med andra


Att läsa På spaning efter den tid som flytt tillsammans med andra gör läsupplevelsen ännu roligare och mer stimulerande. Inte minst för att var och en läser Proust på individuella sätt och fastnar för och fascineras av olika saker. Det finns flera läsecirklar som är igång inom sällskapet och nu kan du som är intresserad av att läsa i grupp anmäla dig till att vara med när nästa läsecirkel startar från första meningen: "Länge hade jag för vana att gå tidigt till sängs ..." till sista meningen i volym sju, cirka tretusen sidor senare. Det är vanligt förekommande att man läser mellan 50 och 100 sidor till varje träff så det brukar ta några år innan man är klar. Hur det hela ska gå till bestämmer deltagarna i läsecirkeln tillsammans. Om du vill anmäla ditt intresse så mejla sällskapets sekreterare Maria Kronberg eller ordförande Peter Stenson. Mejladresser finns längst ner i högra spalten här på hemsidan. Har du frågor så ring Peter Stenson på 070 201 58 66.
Välkommen till en läsupplevelse för livet!

Bilden visar sista manussidan av Den återfunna tiden, sjunde och sista delen av På spaning efter den tid som flytt, med Marcel Prousts alla korrändringar.

lördag 21 januari 2012

Om Proust

"Många hittar först efterhand fram till Proust. De har sökt en läsning som inte tar slut samma dag utan erbjuder något att återvända till nästa dag. Så går tiden och man får samtidigt en tidlös värld att leva i, som kan fördjupa den dagliga rutinen."
Ur Sigbrit Swahns En väg till Proust

tisdag 17 januari 2012

Lästips


En insiktsfull och inspirerande följeslagare genom läsningen av På spaning är Roger Shattuck som genom Proust's Way har skapat både en introduktion för förstagångsläsaren och nya infallsvinklar för "proustianen". Här ett citat av Shattuck om Prousts dubbla berättar-jag: ... the double I of Proust's narrative help create the novel's gently mocking tone. Marcel and the Narrator form a contrasting pair like comic and straight man - clown et auguste. Either one without the other would not hold our attention for long. Together they combine innocence and wisdom. The jokes are on Marcel, told by his alter ego, the Narrator, looking back on his former self.

måndag 16 januari 2012

Proustcitatet

" ... upplystes rummet från stund till annan av ett vackert flickleende, detta som är både dagarnas och kvällarnas mångfaldigt gnistrande prydnad. Man minns en atmosfär därför att där funnits leende flickor."
Ur Gunnel Vallquists översättning av Den fångna, s. 261 (pocketupplagan).