söndag 21 januari 2018

Om Proust och modernismen


En katedral, en våg i storm, en danskonstnärs språng är rubriken när Anders Cullhed, författare och professor i litteraturvetenskap, föreläser om Proust och modernismen för Marcel Proust-sällskapet lördagen den 17 februari kl. 14 på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm (Hedénsalen 4, tr). Entré 50 kronor för medlemmar, 80 kronor för övriga. Medlemskap, avgiften är för närvarande 250 kronor per år, kan lösas vid entrén för den som önskar bli medlem. Alla intresserade hälsas välkomna i sällskapet! I medlemskapet ingår Marcel Proust-sällskapets skriftserie, hittills utkommen med fyra volymer. Någon gång under 2018 utkommer en ny fullspäckad volym med intressanta infallsvinklar på Proust, eller ämnen som har samband med Prousts verk och tid, i form av bidrag av gästande föreläsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar