tisdag 20 oktober 2015

Proustcitatet

Men inte ens själva ytskiktet av vårt jag utgör en materiellt konstituerad enhet, som ter sig lika för alla människor och som var och en helt enkelt kan ta del av som av ett kontrakt eller ett testamente  ̶  vår sociala personlighet är en skapelse av andras tankar.
Ur På spaning efter den tid som flytt, del 1, s. 24

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar