onsdag 3 april 2013

Om Prousts bibliotek

Vad läste Proust?
.
Av Racine lärde sig Proust att en stor författare kan göra avsteg från strikta syntaxregler men alltid är tvungen att ytterst noggrant iaktta ordens precisa betydelse. Och de nio år Proust arbetade med att studera och översätta Ruskin från engelska (ett språk han egentligen hade mycket bristfälliga kunskaper i) lär ha bidragit till de oerhört detaljerade beskrivningar och den organiska struktur som utmärker På spaning efter den tid som flytt. Det är några av de slutsatser Anka Muhlstein drar i Monsieur Proust’s library som kom ut i oktober förra året. Anka Muhlstein, fransyska som bl.a. givit ut ett flertal biografier om engelska kungligheter och en uppmärksammad bok om matens funktion och kökskonstens betydelse hos Balzac, Balzac’s Omelette, vill i sin Prouststudie visa vilka författare och verk som påverkat Proust och hur. Hon kan berätta att Proust redan som femtonåring var oerhört beläst och också väl bevandrad i sin samtids författarskap som Anatole France, Pierre Loti och Mallarmé. Vid den åldern uppskattade han särskilt de ryska berättarna. Dostojevskij var en favorit och Idioten ansåg han vara den vackraste roman han någonsin läst.

Titel: Monsieur Proust's library
Författare: Anka Muhlstein
ISBN: 978-1-59051-566-2
Förlag: Other Press
141 s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar