söndag 28 augusti 2011

Proust och Bourdieu

Den 1 oktober hälsar vi varmt välkommen till Donald Broady, professor i utbildnings- och kultursociologi, SEC (Sociology of Education and Culture) vid Uppsala universitet. Eftermiddagens tema är:

Proust och BourdieuPierre Bourdieu (1930-2002), den franske sociologen, kulturantropologen, medieteoretikern, författaren och innehavaren av sociologiprofessuren vid Collège de France fram till sin död, är kanske mest känd för sina teorier om kulturellt kapital, habitus och det sociala rummet av positioner. Bourdieutraditionen erbjuder intressanta verktyg för att analysera den värld som Proust skildrar och även Prousts eget liv och verk. Det torde också finnas släktskap mellan Proust och den under hans tid spirande samhällsvetenskapen och i synnerhet durkheimianernas insatser som var en viktig utgångspunkt för Bourdieus sociologi.

Tid: lördagen den 1 oktober kl. 15.00, mingel med förfriskningar omkring en kvart innan
Plats: Bygdegården Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8 B, Stockholm
Entré: 60 kr, icke-medlem: 80 kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar