torsdag 16 december 2010

Musik och mystik hos ProustOwe Wikström gästar sällskapet den 12 februari och talar om Musik och mystik hos Proust. Så här säger han själv om sitt ämne: "Proust är snarast ateist eller agnostiker samtidigt har konsten hos honom ett slags andlig betydelse, förvisso via Ruskin men icke desto mindre." Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, författare, präst och psykoterapeut. Bland hans många böcker kan nämnas Långsamhetens lov och Det bländande mörkret. Läs mer på hans hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar