tisdag 21 september 2010

Prousts överrock

Eric Karpeles, mannen bakom den utsökta Paintings in Proust, blev så förtjust i en en fransk översättning av en italiensk bok med titeln Il capotto di Proust att han bad förläggaren att få översätta den till engelska. Proust's overcoat som kom ut i augusti i år handlar om Jacques Guérin, en rik ung man, arvtagare till ett Parisiskt parfymimperium, som blev en besatt samlare inte bara av Prousts manuskript, korrektur och brev utan också av personligare persedlar. Det senare framgår ju av bokens titel men som Karpeles skriver "the pleasure of the tale is in its unfolding".

I en intervju om översättningen berör Karpeles det fenomen som många proustläsare erfarit: Har man en gång fångats av Proust riskerar nöjet av att läsa annat nästan att gå förlorat.

En intressant och upplysande intervju med Lorenza Foschini, författaren till boken, finns på nätupplagan av The Paris Review. Här nämner hon Prousts kälkborgerliga släktingar och deras grava homofobi som fick dem att vilja utplåna viktiga dokument och föremål som räddades tack vare Jacques Guérin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar