fredag 16 juli 2010

Proust och kubismen

Första träffen för hösten 2010 äger rum lördagen den 16 oktober kl 15. Vi gästas då av Jeana Jarlsbo, fil. dr i franskspråkig litteratur, kulturskribent i Svenska dagbladet och översättare. Hon kommer att tala om Proust och kubismen och så här beskriven hon själv sitt ämne:

"I likhet med andra framstående 1900-talsförfattare hade Proust ett brinnande konstintresse. Genom tidningsartiklar, manifest och utställningar blev han tidigt bekant med kubismen. Denna konstriktning nämns för övrigt i I skuggan av unga flickor i blom, där berättaren tar upp 'det som ligger omedelbart framför oss: impressionismen, den musikaliska dissonansen, bruket av den pentatoniska skalan, kubismen, futurismen'.
Prousts syn på romanestetiken har intressanta beröringspunkter med kubisternas teknik som målerisk fragmentering och organisation i överlappande plan och facetter, med deras sätt att 'bryta sönder den perceptiva kontinuiteten och därmed ge de isolerade beståndsdelarna ett ovanligt skimmer', som den franske konstkritikern och essäisten Gaëtan Picon uttryckte det. Det är framför allt i romangestalternas stoff och utveckling som Prousts kubism uppenbarar sig i sin tidlöshet."

Varmt välkomna den 16/10!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar